Elk jaar worden er in het najaar griepprikken gegeven in onze praktijk, meestal in oktober of november.

Als u vanwege leeftijd of ziekte in aanmerking komt voor een griepprik, krijgt u van ons een uitnodiging per post.

Wanneer u door ziekte of ouderdom niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunnen wij ook bij u thuis komen.

Als u nog geen griepprik hebt gehad, en u komt er wel voor in aanmerking, bel dan met de assistente.Wie de griepprik vergoed krijgt van de verzekering, wordt door de minister bepaald:

  • mensen met een hart- of longziekte, en mensen met suikerziekte. Bij deze mensen kan griep gevaarlijk zijn.
  • mensen die weinig afweer hebben door ziekte, of door een medische behandeling. Hun lichaam is kwetsbaar, waardoor de gevolgen van griep ernstiger kunnen zijn;
  • mensen van 60 jaar en ouder. Ook zij kunnen ernstiger ziek worden door griep dan jonge mensen.


Andere mensen kunnen alleen op eigen kosten de griepprik krijgen, want zij lopen weinig risico als ze toch griep krijgen.


Informatie van de overheid over de griepprik en andere vaccinaties

Informatie van het Nederlands Huisartsengenootschap over de griepprik