POH-GGZ


Alexandra Serry is psycholoog, en bij ons POH-GGZ:  "Praktijkondersteuner Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg", en zij werkt sinds december 2018 in onze praktijk. Zij kan helpen bij psychische problemen en vragen. Ze heeft ook veel contacten binnen de geestelijke gezondheidszorg om u gespecialiseerde (psychologische) hulp te bieden, als dat nodig is.

Gesprekken met de POH-GGZ worden vergoed door de verzekeraar, en zijn dus gratis voor u (valt niet onder eigen risico). 

Het is ook mogelijk om verwezen te worden naar hulpverleners buiten onze praktijk, als er problemen zijn die niet bij ons begeleid kunnen worden. Voor veel andere psychologische hulp, dus  buiten de huisartsenpraktijk, wordt tegenwoordig het extra eigen risico van uw ziektekostenverzekering aangesproken: dat kost u dus geld.

Overleg met de huisarts of u in aanmerking komt voor hulp door onze POH-GGZ.

Zij is op dinsdagen en vrijdagen aanwezig, en heeft spreekuren binnen onze eigen praktijk.